Impact teszt

Impact teszt

Az ejtési teszt során a porlakk bevonatok dinamikus terhelés hatására történő elváltozását, átszakadását vizsgáljuk. A szabványoknak megfelelő alapanyagú mintalemezekre készített bevonatokat előírásnak megfelelően 1 kg-os Æ20 mm golyósúllyal terheljük. Egyre magasabbról mintalemezre ejtett mérőtárgy gömbsüveg alakú mélyedést képez. Az elváltozásokat mindaddig megfelelőnek tartjuk, amíg a mintalemezeken repedés nem keletkezik. A mérés eredményét a mérőtest súlya és a méréskori mérősúly induló magassága szorzataként kapjuk [Nm].

A mérések során jellemzően az alábbi képekkel azonos elváltozások keletkeznek, amihez tartozó mérőszámok adják a végső eredményt.

Alkalmazási javaslat:

Hirtelen alakváltozásnak kitett munkadarabokra készített bevonatok dinamikus terheléssel szembeni ellenálló képességét vizsgáljuk. A tesztelés utáni eredmények a bevonatok alakíthatóságát szemléltetik. Elsősorban festés után alakított (szegecselt, perforált…) munkadarabok ellenőrzésekor alkalmazzuk. A mérés eredményei az alapfém előkezelésére és a porlakk beégetésének megfelelőségére utalnak. Ez a mérési folyamat kizárólag finomlemezre vagy standard mintalemezre készült bevonatok ellenőrzésére alkalmas.

English Magyar