Szín és fényességmérés

Szín és fényességmérés

A színmérés során egymástól eltérő (esetleg emberi szem által nem érzékelt) színek összehasonlítását végezzük spektrofotométer segítségével.

Méréseinket Byk-Gardner típusú Color-Guide Gloss berendezéssel végezzük, ami színmérésre és fényességmérésre egyaránt alkalmas.

Az általunk alkalmazott műszer színmérés során a mérőgömb vízszintes szimmetriatengelyéből bocsát ki fényáramot, amit a mérőgömb függőleges szimmetria tengelyétől 8°-ra elhelyezett érzékelő dolgoz fel. Ezzel a mérési alapelvvel kiküszöböljük a bevonatok felületi strukturáltságából adódó esetleges mérési hibákat.

Méréseinket elsősorban CIE-Lab rendszerben végezzük.A CIE-Lab rendszer különböző színek összehasonlítására kialakított nemzetközileg alkalmazott mérési eljárás. A szín összehasonlítás során spektrum diagramokból képzett adatok matematikai összehasonlítását valósítják meg.

Az egymástól eltérő színek a térbeli geometriai rendszer origójából induló térvektorokkal jellemezhetők. Az alapszínek telítettségét és egyben vektorok irányát az L, a, b komponensek értékei határozzák meg. A színek közötti eltéréseket (∆E) az L, a, b értékek különbségeinek négyzetösszegéből vont négyzetgyökből kapjuk.

(∆E) = √ (∆L)2 +(∆a)2+(∆b)2

Mérőműszerünkkel készített vizsgálatokat folyamatosan regisztráljuk, megrendelés esetén jegyzőkönyvezzük. Jegyzőkönyveink alkalmasak színeltérés (∆E) és az egyes színalkotók összehasonlítására ∆L; ∆a; ∆b, valamint fényességbeli eltérések prezentálására is.

Alkalmazási javaslat:

Színmérés során spectrofotometer segítségével szín összehasonlítást vagy színmeghatározást végzünk. Az ügyfeleink számára színmeghatározásra egyedi elképzelés szerinti színkialakításnál van szükség, ahol egzakt módon meghatározott számokban lehetséges színelképzelést rögzíteni. Szín összehasonlítás létjogosultsága földrajzilag távol lévő megrendelő által meghatározott bevonatoknál van. Ebben az esetben a bevonat készítő a megrendelő kívánalmaival azonos színű bevonatot alakíthat ki, ahol a mintalemezek egymás mellé tételére nincs szükség.

Az így ellenőrzött, jegyzőkönyvezett mérések mindkét fél számára megnyugtató eredménnyel szolgálnak. Szín összehasonlító vizsgálatot célszerű végezni egy folyamatosan termelésben levő porlakk új termékkel történő kiváltása során, ahol előfeltétel a gyártott munkadarabok közötti színazonosság. Azokban az esetekben, ahol összetett berendezések különböző elemeit más-más porszóró üzemben, telephelyen gyártanak, szükséges a legyártott elemek szín összehasonlításának elvégzése a különböző berendezésekből adódó esetleges színeltérések kiküszöbölésének érdekében. A vizsgálandó elemek lehetnek munkadarabok és a mintalemezek is egyaránt, amelyek összetétele és megmunkáltsága szabadon választott.

Méréseket jellemzően előjegyzésre 1 munkanapon belül vállalunk saját telephelyünkön, illetve 5 munkanapon belül az ügyfelek telephelyén a mérőeszköz leterheltségétől függően.

English Magyar